Voldoe aan de vereiste kwaliteit

Een ISO 9001 certificering heeft u nodig als u uw klanten wil verzekeren van een bepaalde kwaliteit. Meer specifiek, als u als bedrijf beschikt over een ISO 9001 certificering, dan houdt dat in dat u voldoet aan een bepaalde norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO-organisatie zetelt in Zwitserland en is verantwoordelijk voor het uitgeven en handhaven van de normeringen en certificeringshandelingen. De inhoud van zo’n ISO 9001 certificering is vrij simpel. Het betekent feitelijk niks meer dan dat je als bedrijf betrouwbaar bent; dat je zegt wat je doet, dat je doet wat je zegt en dat je daar bewijs voor kan leveren, desgevraagd.

Oorsprong en werking van kwaliteitscertificering

Al vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw houdt men zich op internationale schaal bezig met het certificeren en daarmee garanderen van bepaalde kwaliteitseisen. De vraag naar een uniforme invulling van kwaliteitsvereisten is sindsdien alleen maar toegenomen. Om een voorbeeld te noemen, als je een Veiligheidsladder certificering aanvraagt, voldoe je daarmee, mocht deze toegewezen worden, aan bepaalde normen die bijvoorbeeld in het openbaar vervoer relevant en nodig zijn. Zo’n veiligheidsladder certificering draagt dan bij aan een (op grote schaal) gedeeld begrip wat betreft de eisen die aan bedrijven en instanties gesteld moeten en kunnen worden. Een veiligheidsladder certificering is uiteraard maar een van de vele voorbeelden.

Een kwaliteitscertificering aanvragen

Neem weer het voorbeeld van een ISO 9001 certificering. Hoe gaat het aanvragingsproces in zijn werk? Een externe en onafhankelijke partij gaat, ten eerste, bekijken of het kwaliteitsmanagementsysteem aan de normeisen voldoet. Om deze constatering te kunnen doen, voert de inspecteur een audit uit. Deze fase heeft als functie het verzamelen van noodzakelijke informatie. Vervolgens wordt de effectiviteit en de implementatie van het managementsysteem beoordeeld aan de hand van een uitgebreid kader. Mocht het bedrijf voldoen aan de eisen, wordt het managementsysteem op regelmatige basis gecontroleerd.